čtvrtek 31. března 2016

...už je to tu


Naše planeta Země je loď, putující vesmírem..


Někdy stojí za to si na jaře lehnout na louku paluby a dívat se, 
jak kolem z trávy prýští rakety květin, 
bílé a narůžovělé výbuchy kvetoucích stromů
nebo na siluetu plachtících křídel vysoko na nebi.
 Jak se osvětlená příď mé lodi v táhlém houpání 
noří do temnoty vesmírného oceánu,
 zvedá v pomalém rytmu poletující barevné motýly 
a červené popínavé rostliny přesahující dolů přes okraj. 
Chůze na Zemi je jako prohlídka plujícího zámku: 
na stěnách obrazy mraků, tapisérie jednorožců, 
vzorky parket a každá krajina s jiným vzorem, 
sochy skalních štítů, zlato ranního svítání a šperkovnice z vykládaného dřeva. 
Kolem tanečního parketu se čeří fresky květin, tapisérie motýlů a svícny z křišťálu. 

Jenom zde na lodi Země víří kolibříci kolem květin 
a orchidejí visících v girlandách z paluby, 
jen zde na jaře rozkvétají jabloně
jen zde si na stromech ptáci splétají hnízda, 
jen moje loď je obrovskou plovoucí botanickou zahradou,
 jen zde těžce voní v podvečer jasmíny a ráno kvetou růže, 
jen z naší lodi se do vesmírného oceánu ráno ozývá křik ptáků 
a večer se soumrakem táhlé volání nočních sov.

A spolu se všemi květinami a motýly, 
které svatý František tak rád nazýval malými bratry a sestrami, 
vás všechny vítáme zde na jedné lodi.

Marek Orko Vácha
...o svém pořadu Na jedné lodi.

O přírodě a světě kolem nás.
Minulý rok odvysílaném na tv Noe.
Tentokrát ne tolik jako kněz, ale spíše jako 
moderátor-biolog a jeho hosté.
Video archiv tu.


...
Po týdnu venku.
První hřejivé paprsky.
První narcisky a tulipány na zahradě vonící.
První fialky a nejkrásnější sedmikrásky.
První maličké květy meruněk.
První včelky poletující.
První, ale každý rok znovu.
A znovu.

Ale s každým rokem jako by to bylo novější.
Intenzivnější. Krásnější. A s vděčností a pokorou
jako bych lépe dokázala tu krásu
přijímat a děkovat.

Vítej jaro! 
...

PS: Před včeličkama Skřítková utekla zpět domů s voláním:
"Oni si myslí, že jsem jejich potrava, pomóóoc!" Čeká mě asi hodně přesvědčování,
aby se nebála být venku. Vždyť je to holka z vesnice!

středa 30. března 2016

...nový Večerníček!

Viděli jste?
Nás teda dostal.

Sedm dílů o tom, jak se maminka malířka s tatínkem truhlářem rádi měli,
 vzali se, jak čekali malého Toníčka, až se nakonec narodil.
Škoda, že jen sedm! 

Už jen kvůli té červené ledničce, křeslům od Halabaly
a úžasnému kočárku na malého Tondu:)!

Fotografie odtud: http://decko.ceskatelevize.cz/povidani-o-mamince-a-tatinkovi

Online se můžete podívat tu.

pondělí 28. března 2016

...Velikonočně


Těšila jsem se na výlety do Středohoří.
Ale zasáhla nás vlna bacilů.
Nejdřív obě děti najednou.
Pak jsem ulehla já.
Ani vajíčka se mi barvit nechtělo.
Ale včera mě to donutilo z postele vylézt.
Pár vajíček se Skřítky nabarvit.
Co nejjednodušeji. V cibuli.
A i ten vosk na řadu přišel.

Kuřátko i kraslice - malá Skřítková.

pátek 25. března 2016

...

Křížek Ego sum Via, Veritas et Vita na Horské Kvildě

Jsou tu zas velikonoční svátky. Zatímco Vánoce slaví s křesťanskými věřícími 
tak či onak většina lidstva a téměř bezvýjimečně celá česká populace, 
Velikonoce - původnější a nejvýznamnější křesťanské svátky
 - asi většina dnešních Čechů prožije pouze jako den volna navíc, 
snad ozvláštněný nějakým odvarem z lidových zvyků bez valného duchovního obsahu. 
Připadá mi to škoda: je to velké kulturní zchudnutí.
 Jsem přesvědčen, že kdyby alespoň každý třetí člověk sáhl v těchto dnech po Písmu 
a přečetl si vyprávění, které křesťanským Velikonocům dalo jejich smysl, 
a zauvažoval o něm, muselo by se v duchovním klimatu společnosti něco změnit. 

                Stará legenda, kterou zachytil klasik české poezie, že na Velký pátek,
 když "v kůru se právě pěje/ Krista Pána umučení", se otevírají poklady. 
Možná je v této pověsti zašifrovaná zkušenost, že když se čte strhující pašijový příběh, 
pukají skály v našem nitru, povoluje to, co v nás zkamenělo, ztvrdlo, okoralo,
 - a to nejcennější hluboko v nás aspoň na chvíli zasvítí a stane se přístupným.
                Pašijový příběh je opravdu - jak mi to jednou řekl krátce před svou smrtí 
starý herec Josef Vinklář - snad nejbarvitější drama lidských dějin. 
Na scénu vystupují všechny mocnosti světa - moc s tváří Piláta, 
tradice a náboženský establišment v barvách velerady, zrada s maskou Jidáše,
 selhání v podobě Petra, soucit v závoji Veroniky - a pravda, pravda opuštěná,
 pravda vzdorující moci v bezmocném králi, který s trnovou korunou na hlavě říká: 
Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdě. 
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
                A když je na scénu povolán dav, aby byl arbitrem spravedlnosti, 
tak tento hlas pravdy překřikuje a volí Barabáše. 
A o těch, kteří svému Mistru slibovali až za hrob, je dříve psáno: 
tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. 
A jako by na tom nebylo dost, ten, který byl nazván skálou,
Petr, první z apoštolů, ze strachu před služkou veřejně svého Pána třikrát zapře. 
A do svědomí čtenářů zakokrhá kohout. Pak nastupují kati.

 Velikonoční příběh však nekončí tmou. 
Mnoho bylo těch, kdo se opakovaně v dějinách pokoušeli - 
jak to vyjádřil český křesťanský básník, který víc než jiní zakusil tíhu kříže, 
Jan Zahradníček-,"aby dějiny nepřekročily odpoledne Velkého pátku".
 Jim navzdory však do tmy zrady, viny, bolesti a smrti, do tmy hrobu padá světlo. 
"Láska je silnější než smrt" - tato věta starozákonní Písně písní by mohla být závěrem i tohoto příběhu, jímž vrcholí poselství evangelií.

             Nic proti kraslicím, zajíčkům a pomlázkám 
- ale pokud by zbylo v povědomí společnosti z bohatství Velikonoc jen toto, 
bylo by to trochu málo. 
Možná že i ti, kterým je cesta na velikonoční obřady do křesťanských kostelů a sborů z různých důvodů obtížná, by mohli najít chvíli a sáhnout po knize evangelií. 
Je tu čas, který otevírá ty nejvzácnější poklady.

Tomáš Halík/Úvahy na prahu tisíciletí

 HALÍK, Tomáš. Úvahy na prahu tisíciletí. Vyd. 2., V NLN 1. Ilustrace Jáchym Šerých. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-117-0.

...

Více od Tomáše Halíka - Velký pátek - Noc kříže -
pro mě úžasný text, který jsem vkláda vloni - tady.

Česká televize má hezky zaměřený Velikonoční kalendář i na Ježíšův příběh.
Možnost vytisknout malou knížku Velikonoční příběh tady.

Rozhovor, nejen o Velikonocích s P. Markem Váchou z loňského roku na ČT24 tady.

pondělí 21. března 2016

A♥T


Oba zachraňují. Jeden duše, druhý těla.
Aneb když se dají dohromadi Ti, co mají srdce největší.
Šíří dobro všude kolem!

Proto byla i celá svatba nádherná.
Tradiční. V našich barvách. Jičínská. V kroji.
JUCH!

Aničko a Bóčo, jste spolu ták krásní!
 ♥ ♥