sobota 26. května 2012

...obzory v okolí Varhoště

"...v klidné krajině a zvláště ve vzdálené linii obzoru člověk postihuje něco tak krásného, jako je jeho vlastní bytost. Největší radost, jakou pole a lesy poskytují, je tušení tajemného vztahu mezi člověkem a rostilnstvem. Nejsem sám a nepovšimnut...Když kráčím pustými lány, za pološera, pod šedavě pustým nebem, bez jakýchkoliv myšlenek na veselou příhodu, jsem šťasten a usmívám se. Jsem veselý, i když úzkost se již vtírá. V lesích odhazuje člověk svá léta a stává se dítětem. V lesích se vracíme k rozumu a víře..."
/Emerson, Krajiny vnitřní a vnější, Václav Cílek/
úterý 8. května 2012

...okolí Helfenburku

...u Úštěka. Nedělní výlet na hrad, dále přes louky do obce Rašovice, kde jsou nádherné staré chalupy a dokonce dlážděná silnice..a přes Ostrý zpět.


        

středa 2. května 2012

...rozkvetlá

...včerejší, prvomájová...nezapomněli jste na něco♥...?