pondělí 23. března 2020

...střípky z ráje


Šumava.
Naše milovaná.

úterý 3. března 2020

...Velký pátek číhošťského faráře

Velký pátek číhošťského faráře 
P. Josefa Toufara
/křížová cesta/

Od Miloše Doležala
 k 70. výročí smrti P. Josefa Toufara
25. února 2020

Útržky kázání a promluv Josefa Toufara
básní a ilustrací Bohuslava Reynka
modlitby od karmelitánské řeholnice
sestry Marie Judit od Ježíše Zmrtvýchvstalého 
texty sv. Jana od Kříže
svědecké výpovědi pamětníků
a útržky z výslechových protokolů příslušníků StB

\\od Gesteman až po Ukřižování//

...

"P. Josef Toufar dokázal žít Ježíšova blahoslavenství,
 a proto měl sílu projít neobyčejně trpkou a hořkou křížovou cestu. 
Nechme se jím pozvat k přijetí velikonoční logiky života,
 života darování a vydávání se, protože náročně, 
ale spolehlivě vede k plnosti života a lásky. 
K Bohu, který jediný je budoucností člověka i celého stvoření."
P. Tomáš Petráček

...