pátek 23. listopadu 2012

...mýdlo s jelenem

...do naší staronové koupelny:)

čtvrtek 22. listopadu 2012

...kolíčkový věšák

...aneb Skřítkova galerie:). Výroba mě moc bavila - stačí obyčejné prkýnko z obi, dřevěné kolíčky, epoxidové lepidlo a pak už jen tónovat Balakryl s barevnou temperou a je to.

úterý 13. listopadu 2012

...svatá Anežka v Doksanech

13. listopad je svátkem svaté Anežky. V klášteře sester Premonstrátek v Doksanech se dnes konala velká slavnost - odhalení nové sochy svaté Anežky. Svatá Anežka totiž v Doksanech v dětství pobývala ve zdejším klášteře, kde ji sestry Premonstrátky vychovávaly...
...na slavnosti nechybělo plno vzácných hostů, včetně profesora Piťhy.

"Podíváme-li se do dějin kteréhokoli národa, zjistíme, že obsahují doby rozkvětu a úpadku.
Z naší vlastní historie známe údobí, kdy jsme velkoryse stavěli a vandalsky bořili, psali a tiskli krásné knihy a kdy jsme je házeli do plamenů; údobí, kdy jsme uhájili svobodu, nebo alespoň čest a kdy jsme nechali vládnout cizáky, kdy hodnota a uznání země stoupaly a kdy jsme beznadějně všechno zplundrovali, kdy jsme byli vzdělaní a kdy jsme zhloupli skoro jako tažná či žírná zvířata.
Po této křivce jdeme hezkých pár století a jeví se mi, že vždycky v těch nejhlubších okamžicích se najednou, takřka jako zázrak jara po dlouhé zimě, objevilo cosi, co nejen rozkvetlo, ale přineslo hojnou žeň dobra.
Anežka Přemyslovna je bílým květem z kořene červené růže Václavovy a Ludmiliny.
Zároveň je to ta tichá a mocná ochránkyně, k níž se opětovně shromažďujeme v okamžicích téměř beznadějných. Přichází nám vstříc v temných momentech, aby nám zopakovala svá poslední slova a napomenutí, která pronesla těsně před tím, než zemřela v hladomoru, který zachvátil Čechy v době braniborské zvůle. Noc brzo přejde, každá noc má své jitro."
(Prof. Petr Piťha)

Pro mě je tohle místo jedním z nejdůležitějších (a to nejen kvůli tomu, že jsme zde měli svatbu my - i moji a manželovi prarodiče). Chodím sem nabírat sílu, přijímat a děkovat za jitra i noci našeho života...

neděle 11. listopadu 2012

...Chci, abys byl


Nedělní večer s novou knihou od Tomáše Halíka - Chci, abys byl...Nádherné poetické ilustrace jsou od Václava Boštíka.

"Láska je natolik hluboce lidská, že nejvíce ze všeho svědčí o hlubině, v níž je člověk víc než člověkem, v níž člověk sebe sama překračuje. Touha po věčnosti, po proměně okamžiku ve věčnost, je závratí vášně lásky. Láska právě svou vášnivostí poukazuje k věčnosti, je stopou a touhou po věčnosti..."

"Málokterá dvě slova znamenají pro různé lidi tak různé věci, jako slova Bůh a láska. Teprve v hloubce lidské zkušenosti lásky se může znovu ukázat smysl slova Bůh, které se pro tolik lidí skrylo v temném oblaku..."

"Amo: volo,ut sis
Miluji: chci, aby byl"
/výrok připisovaný svatému Augustinovi/

pondělí 5. listopadu 2012

...podzim v kruhu


Ořešákový, lněný (od babičky) a kaštánkový.
Snažím se nevnímat předčasné předvánoční bláznění okolo sebe - adventní výzdoby v obchodech, čokoládových Mikulášů a honu na dary. Ale zatím si užívám PODZIM :)...

A i když si myslím, že je to každý rok horší a předvánoční doba přichází stále dříve, asi to tak bylo vždycky.
 Uklidnil mě fejeton od Karla Čapka:

"Ještě nedozněla sezóna husí a švestek, a už je v krámech a na trzích v plném proudu sezóna dušičková: samé chryzantémy, věnečky imortelek, svíčky a olej a ostatní rekvizity k uctívání svatých Dušiček. Obchod si vždycky pořádně pospíší, aby přišel o něco dřív než to pravé datum; a o něco dřív, než si na to vzpomene konkurent.-
Tak teď už krámy začaly se sezónou dušičkovou; na Vše svaté začne mikulášský trh a s ním už sezóna vánoční; dvacátého pátého prosince už se v krámech začne se sezónou bálovou, a tak někdy po Novém roce uvidíme první pruty velkonočních kočiček nebo aspoň jarních mimóz. Obchod se musí ohánět; nežije s dobou, ale předbíhá ji čím dál tím spěšněji; jednou se snad dožijeme toho, že nám v říjnu budou prodávat věnce už pro Dušičky na příští rok."    
                                                                                                                       Lidové noviny 15. 10. 1936