neděle 1. prosince 2013

...první adventní


První adventní neděle u nás. 

Kalendář s biblickými citáty jsem vyráběla už minulý rok. Ale tenkrát jsem si ho neužila, 
stihla jsem obrátit jen pár kartiček, a pak jsem byla až do Vánoc s malou Skřítkovou v nemocnici.
Naštěstí jsme to tenkrát obě zvládly. 
Malá Skřítková se nechala přemluvit a v bříšku ještě zůstala, než přišel ten správný čas.
Proto doufám, že letošní advent bude pro nás poklidnější.

Přidávám přepsané citáty. Vybírala jsem ty, které píšou o očekávání a o příchodu našeho Pána. 
A taky ty, které mám ráda. Třeba se někomu z Vás budou hodit.
Přeji klidný a pokojný čas radostného očekávání.

1
Hle já jsem s vámi po všechny dny až na konec světa.
(Mt 28, 16-20)

2
Já jsem cesta, pravda a život.
(Jan 14,6)

3
Chval Hospodina duše má! Chválit budu celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!
(Ž 146)

4
Nestaví-li dum Hospodin, marně se nemáhají, kdo jej stavějí.
(Ž 127)

5
 Ty však Betléme v Judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde Panovník. Pastýř pro Izrael, můj lid.
(Mich 5, 1-3)

6
 Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mne. Já jim dám život věčný a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve.
(Jan 10, 27-28)

7
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
(Ž 27)

8
Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší,
celou svou myslí a celou svou silou.
(Mk 12,30)

9
Neboj se Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
Hle počneš syna a dáš mu jméno Ježíš.
(Lk 1, 30-31)

10
Bůh je naše útočiště i síla. Pomoc v úzkostech, stále přítomná.
(Ž 46)

11
 Smiluj se nade mnou, Bože,
ze své lásky v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky.
(Ž 51)

12
Po mně přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.
(Mk 1, 7-8)

13
Smiluj se nad námi Bože, požehnej nám, rozjasni nad námi svou tvář!
(Ž 67, 2)

14
Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte Evangeliu! (Mk 1,15)

15
Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
(Ž 145, 17-18)

16
Maria řekla: Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška mě budou blahoslavit všechna pokolení, budou vyprávět o mé blaženosti, neboť mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je Svaté.
(Lk 1, 46-49)

17
Janovo narození: A ty dítě budeš nazváno prorokem nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty.
(Lk 1, 76)

18
Blaze každému, kdo Hospodina ctí, tomu, kdo kráčí po jeho cestami! Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš  a úspěšný. Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, děti tvé jako olivové proutky, kolem tvého stolu!
(Ž 128, 1-3)

19
Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.
Má duše Pána vyhlíží více než strážní svítání!
(Ž 130, 5-6)

20
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je.
V něm byl a život a ten život byl světlem lidí.
(Jan 1, 1-4)

21
A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
(Jan 1, 5)

22
Hle, Beránek Boží!
(Jan 1, 36)

23
A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha:
Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
(Lk 2, 13-14)

24
Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velkou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.
A to vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.
(Lk 2, 10-12)

19 komentářů:

 1. Nádherný kalendář. Škoda, že nemáš čas si něco podobného udělat, moc se mi líbí. Krásný advent.

  OdpovědětVymazat
 2. To je nádhera! Neuvěřitelné, že už je to rok...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mirunko, je to tak. Utíká to neuvěřitelně. Požehnaný advent k Vám!

   Vymazat
 3. citáty si budu chodit číst každý den po jednom, díky za krásný nápad!!

  OdpovědětVymazat
 4. Nejduchaplnější adventní kalendář, díky. M.

  OdpovědětVymazat
 5. Krásný kalendář... nádherný advent přeji!
  Lenka

  OdpovědětVymazat
 6. Krásné, vkusné, něžné... Jako vždy! P.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milá Oringle:)! Děkuji mnohokrát! Od takové výtvornice pochvala obzvlášť potěší!!!

   Vymazat
 7. No..však paní Skřítková víte, já už nemám slov:-))))))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. copak paní Skřítková.....
   já celou vaší Skřítkorodinu i to Vaše výtvarno přímo žeru:-)

   Vymazat
 8. Odpovědi
  1. Děkuju moc! Čokoládových bylo dost:). Proto jsem se snažila vymyslet něco adventního i pro dospěláky.

   Vymazat
 9. Krásny adventný kalendár. Jednoduchý a krásny. A výživný! :)

  OdpovědětVymazat
 10. Letos jsem se inspirovala: http://3.bp.blogspot.com/-GNe-KoR-P0g/VKW-6n71hoI/AAAAAAAAAyA/LjLCuxdgQaM/s1600/advkal.jpg Jen jsem nevymyslela nějakou alternativu toho rámu, tak nám to občas padalo na hlavu. :D A citovala jsem tam úryvky ze Střížova misálu (takže také vlastně biblické texty už předem vybrané k adventu) a občas i některé modltiby z něj. Díky. Alespoň trochu jsem tím advent "oduševněla"...

  OdpovědětVymazat