neděle 24. května 2015

...nedělní


Až na vrchol
Přepis exerciií, které vedl před svou tragickou smrtí v horách otec Pablo,
známý z filmu Poslední vrchol.

Místo prologu...
Mezi 11. a 15. únorem 2009, kdy zemřel, vedl kněz madridské diecéze Pablo Domínguez Prieto
 duchovní cvičení pro sestry z cisterciáckého řádu v Tulebras (španělská autonomní oblast Navarra).
 On, zkušený horolezec, byl tohoto dne ve tři hodiny odpoledne při sestupu z hory Moncayo povolán
do věčného života. Stalo se tak v neděli, v hodinu milosrdenství.
Tato kniha obsahuje písemný záznam všech přednášek, kterým na živo
 - téměř jakoby v předvečer věčného života - sestry naslouchaly.
Přepsali a zrevidovali je bratři z Teologické fakulty San Dámaso v Madridu,
kde Pablo, průzračný člověk a věrný kněz, působil jako děkan.
Výjimečnost situace, odehrávající se mezi životem a jeho koncem,
v níž tyto úvahy a modlitby vznikly, činí z knihy dvojí zázrak, sjednocenou krajinu země a nebe.
Neboť Pablo Dominiguez Prieto již hovořil o milosti a smrti šifrou nebe.
Juan Miguel Domínguez Prieto

 Setkání...
Každé setkání v nás zanechá různě hlubokou stopu.
Existují bolestná setkání, která nás připraví o odvahu, 
existují setkání, která vypadají, jako by se ani neodehrála, jako by se ani nic nestalo,
 ačkoliv člověk cítí prázdnotu, která po nich zůstane,
 a naopak existují setkání radostná a naplněná, která povznášejí duši, 
vytáhnou z nás to nejlepší a vedou nás k Bohu.
Takové krátké a intenzivní setkání prožila naše komunita s Pabelm D. P.
sestra Pilar Germán z cisterciáckého kláštera Nuestra Señora de la Caridad v Tulebras

 Pablo Domíniguez Prieto
3.7.1966 - 15.2.2009
oblíbený španělský kněz, teolog a filozof (uznávaný specialista v oboru logiky), 
děkan teologické fakulty San Dámaso v Madridu a především člověk na pravém místě. 
U nás je známý díky filmu Poslední vrchol, který dokumentuje jeho životní příběh. 
Otec Pablo miloval hory, zdolal řadu horských vrcholů v Andách, Himalájích či Alpách. 
Tušil, že se nedožije vysokého věku, a přál si zemřít v horách. 
Zahynul při sestupu ze španělské Moncaya v Iberském pohoří.

Teď budeme uvažovat o vážném tématu. Mám na mysli radost.
Radost je totiž jedna z nejdůležitějších vlastností křesťanského života.
Co je však radost? Svatý Tomáš Akvinský definoval radost jako důsledek lásky, neboli
jako by radost byla třpytem lásky. Dále vysvětloval, že radost je o to větší, oč větší je láska
a čím je vznešenější to, co milujeme. Pokud tedy člověk obdivuje stromy a jeden najde, zamiluje
si ho a raduje se. Ale pokud se člověk potká s přítelem, který je mnohem vznešenější, než strom,
miluje ho a jeho radost je mnohem větší. Svatý Tomáš končí slovy, že radost je tedy setkáním
s Bohem, láskou k Bohu. Když někdo miluje Boha, láska je úplná.

Nechej Boha jednat. Často slyšíme lidi takto se vyjadřovat:
"Kdybych byl býval věděl, tak bych..." Nemusíme všechno vědět.
Souhlas, který ti, Bože, dáváme, je souhlas s tvou vůlí.
Ať se stane, co ty chceš, Pane.
Někdy nerozumíme dosahu jeho slov. Jedinou jistotou je, že on se nemýlí.
"Anděl řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha".
"Neboj se", protože někdy před slovem Bůh vyvstává strach.
Ale neboj se, máš jeho milost.
 Strach zůstává, když počítáme pouze s našimi silami, které nepostačují. 
Pablo Domíniguez Prieto

DOMÍNGUEZ PRIETO, Pablo. Až na vrchol. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015, 143 s. Orientace (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 978-80-7195-805-5.

1 komentář: