neděle 4. května 2014

...nedělní


Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků,
který nestojí v cestě hříšných, který nesedá s posměvači.
Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne v noci.
Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, 
jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne se zdaří.

Žalm I.

Žádné komentáře:

Okomentovat