čtvrtek 19. října 2017

...s naléhávostí ke dnům nadcházejícím

"...když slyším promlouvat Tomáše Halíka nebo Marka Orko Váchu, tak jim rozumím a věřím tomu, co říkají. Už proto, že nemají černobílé vidění světa, mají smysl pro tajemství a nezastírají nejistotu - tento vnitřní zápas, který člověk v životě musí absolvovat (jak o víru, tak o věci svědomí) a který vede k prohlubování zkušeností i poznávání vnitřního světa. Ale to platí nejen v kostele a v církvi, ale i ve společnosti, v politice a v pohledu na život vůbec."

Matěj Forman
V rozhovoru Jana Paulase Putování za zážitkem pro Cyrilo Metodějský kalendář 2018

...

Alternativa k Evropě
Marek Vácha
Otázka pro studenty medicíny: lékař vysvětlí pacientovi výhody a nevýhody navrhované terapie, popíše postup operace, poukáže na případná rizika, pacient podepíše Informovaný souhlas. 


Testová otázka: je tento souhlas informovaný? Odpověď je samozřejmě, že ne. Nelze totiž pacientovi jen vysvětlit výhody a nevýhody lékařem navrhované terapie, nýbrž i výhody a nevýhody alternativního přístupu. Pokud je například navrhován radikální zákrok, lékař musí stejně tak srozumitelně vysvětlit výhody a nevýhody konzervativního řešení. Teprve pak může pacient zvážit mezi riziky a benefity obou možností, rozhodnout se pro jednu z nich, a jeho je souhlas informovaný.Píši o tom s určitou naléhavostí, protože populistické strany přesně takto kazově informují voliče. Co všechno učinila Evropská unie nesprávně, o diktátu „Bruselu“, o vysavačích, o žárovkách, o migrantech, o destrukci rodiny a podobně. A některé strany ještě dodají, že je třeba vystoupit nejen z EU, ale i z NATO. A taktně pomlčí o tom, že co se týče toku peněz, tak pro nás tečou správným směrem a členství v EU je pro nás neskutečně výhodné – ale to dodávám jen tak. Dodávám vážně: pravděpodobně všichni a napříč názorovým spektrem se shodneme, že Evropská unie řadu věcí nezvládla a nezvládá, že mnoha z nás vadí mnohá rozhodnutí Bruselu, a že evropský projekt na řadě míst drhne. 


Jenomže co již tyto populistické strany zapomínají dodat, je alternativa k Evropě. A moc se omlouvám, alternativa není. Nebo je – ano, stát se šestnáctou republikou obnoveného Sovětského svazu. A náš prezident skutečně mluví a jedná jako gubernátor nějaké sibiřské gubernie, zcela loajální Moskvě. Ta správná otázka tedy není, jaké chyby má Evropská unie, nýbrž, jaká je alternativa k Evropské unii? Zeměpisná poloha ČR je jasná – buď západ, nebo východ. Východní alternativa je natolik děsivá, že nelze volit jinak než pro Evropskou unii, pro NATO, a třeba ještě pro euro. Tečka.Píši o tom znovu s určitou naléhavostí, neboť dokonce i v textech, zřejmě určených křesťanům na křesťanských webech je řeč o všech morálních špatnostech Evropy s výzvou volby populistických stran, které nás z Evropy vytrhnou. Jsem poslední člověk, kdo by různá morální pochybení Evropy popíral. Jenže znovu je třeba myslet o krok dál, a ptát se, kam nás tedy populisté vytrhnou, ke komu, kterým směrem a jaká je alternativa. Kdo myslí, že zrovna Česká republika může jako ostrůvek zůstat v izolaci od západu a východu zároveň, se mýlí. A to dosti výrazně. A kdo myslí, že morálně, ekonomicky, politicky nebo jakkoli je Rusko lepší než Evropa, se mýlí ještě výrazněji. 


Marek Orko Vácha


...

Tomáš Halík v rozhovoru Česká společnost není na Babiše připravená

O M. Zemanovi...
...Protože tady jsou velké mocnosti, Rusko, Čína, které chtějí, aby tam byl člověk, který jim bude nakloněný a který může hrát roli takového trojského koně v Evropské unii a v NATO. Vyhodnotili si nás jako nejslabší článek toho západního společenství a chtějí, aby na těch rozhodujících místech byli lidé, kteří jim budou otevírat dveře. Kteří budou říkat, že nám hrozí víc nebezpečí ze Západu než z Východu, budou riskovat referendum o Evropské unii.
Spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že to by byla totální ekonomická i politická sebevražda, kdybychom opustili Evropskou unii. Že by to bylo něco podobného jako odmítnutí Marshallova plánu, který nás hodil prostě na desetiletí pryč. Tyhle věci jsou všechny ve hře, takže myslím, že to bude vážný boj.

Když vidíte preference, když vidíte, kolik lidí volí Andreje Babiše, kolik lidí stále ještě chce volit Miloše Zemana, myslíte na to známé hlas lidu, hlas boží?
Ne každý hlas lidu je hlas boží. S Babišem to je zajímavé. Samozřejmě si kladu otázku, jak je to možné. Protože když jsem slyšel, že před kamerou přísahá na zdraví a životy svých dětí, že nikdy nebude ovlivňovat novináře a pak jasně slyšíme, že ty novináře ovlivňoval, tak to už je trošku moc.
To tajemství Babiše je v takovém zvláštním paradoxu. Na jedné straně má vynikající PR agenturu, ti lidé skutečně pracují velmi profesionálně. Na druhé straně představuje takový typus, na který vlastně česká společnost není připravená. To řekl jeden slovenský novinář - on je vlastně postava z mečiarovského Slovenska, s jakými vůbec nemáte zkušenosti a nemáte sebeobranu.

Nejsme rezistentní vůči Andreji Babišovi?
Spousta lidí ho chápe jako takového Jánošíka, který nemá vůbec žádné ohledy, morální - a jde prostě za tím svým. Těm lidem to imponuje, protože mnozí by chtěli být také takoví.

Miloš Zeman nechal minulý týden do schránky v kopuli kostela v Novém Veselí, kde má chalupu, umístit poselství, které si lidé přečtou za sto let. Jsou tam slova o tom, že Česká republika je nejkrásnější místo na světě. Co vy byste napsal do svého poselství, které si máme za sto let přečíst?
Napsal bych: Zdravím vás, kteří přicházíte po nás. Žijete asi ve světě ještě komplikovanějším, než byl náš. Odpusťte nám. Co jsme zkazili a zanedbali. A prosím vás, abyste hlouběji než my pochopili a lépe než my naplnili přikázání, které platí pro vás i pro nás. Miluj pánaboha svého z celého srdce svého a svého bližního jako sebe. Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ty jim. A co chceš, aby ti činili, čiň ty jim. A také od mistra Jana Husa: Milujte se a pravdu každému přejte.

Tomáš Halík v rozhovoru Česká splečnost není na Babiše připravena z 16.7.2017, celý rozhovor tady.

...


středa 18. října 2017

...Josef Toufar


V Interview ČT24 s Tomášem Petráčkem.
Odvysíláno v pátek 13. října 2017.

Katolická církev zahajuje praktickou část procesu blahoslavení P. Josefa Toufara,
komunistickou státní bezpečností umučeného kněze z Číhoště.
O Josefu Toufarovi už jste u mě na blogu četli mnohokrát.
Pokud ne, pusťte si prosím tento rozhovor s P. Tomášem Petráčkem,
knězem, vyučujícím na UK, Univerzitě Hradec Králové a církevním historikem. 
Připomene v krátkosti osobnost Josefa Toufara a události, které následovaly po tzv. Číhošťském zázraku. Od padesátých let do současnosti.

sobota 14. října 2017

...1


Prosím vás, štípněte mě, že se mi to nezdá...
Že se ten svět tak strašně rychle točí...

Slavili jsme.
Naší nejmenší Skřítkové už je jeden rok.
Tolik radosti a lásky, co nám dává.
Nejkrásnější dar Života.
Vděčnost.