pondělí 23. března 2020

...střípky z ráje


Šumava.
Naše milovaná.

úterý 3. března 2020

...Velký pátek číhošťského faráře

Velký pátek číhošťského faráře 
P. Josefa Toufara
/křížová cesta/

Od Miloše Doležala
 k 70. výročí smrti P. Josefa Toufara
25. února 2020

Útržky kázání a promluv Josefa Toufara
básní a ilustrací Bohuslava Reynka
modlitby od karmelitánské řeholnice
sestry Marie Judit od Ježíše Zmrtvýchvstalého 
texty sv. Jana od Kříže
svědecké výpovědi pamětníků
a útržky z výslechových protokolů příslušníků StB

\\od Gesteman až po Ukřižování//

...

"P. Josef Toufar dokázal žít Ježíšova blahoslavenství,
 a proto měl sílu projít neobyčejně trpkou a hořkou křížovou cestu. 
Nechme se jím pozvat k přijetí velikonoční logiky života,
 života darování a vydávání se, protože náročně, 
ale spolehlivě vede k plnosti života a lásky. 
K Bohu, který jediný je budoucností člověka i celého stvoření."
P. Tomáš Petráček

...


sobota 21. prosince 2019

čtvrtek 31. října 2019

...P. JOSEF TOUFAR

modlící se u kříže
kdesi u Horšovského Týna
v roce 1949.v roce 1949 při kázání pronesl:
"Veliký hledač Boha sv. Augustin
u paty kříže rozjímal:
Celá podoba je výraz lásky.
Kolik ran, tolik důkazů, jak Tě miloval."

...

/foto z archivu Miloše Doležala, fcb/

JAK HO LIDÉ MILOVALI, TAK HO REŽIM NENÁVIDĚL. 
ZA VŠE DOBRÉ ZAPLATIL DAŇ NEJVYŠŠÍ. 
VESNICKÝ FARÁŘ JOSEF TOUFAR PŮSOBIL V TOMTO KRAJI, 
NEJPRVE V ZAHRÁDCE, POZDĚJI V ČÍHOŠTI. 
BYL TO ON, KTERÝ KÁZAL Z ČÍHOŠŤSKÉ KAZATELNY, 
KDYŽ SE V KOSTELÍKU HÝBAL KŘÍŽEK.  
TI, KTEŘÍ TO VIDĚLI, O TOM PODÁVAJÍ SVĚDECTVÍ 
A VĚŘÍ V ÚKAZ BOŽÍ. 
PSAL SE PROSINEC 1949. 
ZEMŘEL JAKO MUČEDNÍK RUKOU TRÝZNITELE. 
ZE VŠECH STRAN JSI MI VŠAK, HOSPODINE, ŠTÍTEM 
TYS MÁ SLÁVA, TY MI POZVEDÁŠ HLAVU. (ŽALM 3) 

Text je z pamětní desky  v parku Josefa Toufara 
v Ledči nad Sázavou (viz. tady - klik). 

Více o projektu o Paměntích místech 
- Ústavu pro soudobé dějiny AVČR tady - klik.


neděle 22. září 2019

...do horNaše letní putování.
Julské Alpy.