úterý 16. ledna 2018

...hořící pochodeň

Před pár týdny jsme s Martinem dokoukali třídílní film Hořící keř
od Agnieszky Holland.  I když je z roku 2013, já ho viděla prvně až nyní.
Opravdu skvělý po všech stránkách. Pravdivý a bolestivý.

Dnes jsem narazila na báseň od Anastáze Opaska,
Pomník Jana Palacha v Římě:

 Zářivá obloha s horkými dny
pevné kamenné podnoží
takovou modř nebe vymaloval Bůh
do ní se tyčí tvoje ruce
konečky prstů se dotýkáš modra...


...A nezbývá mi nic jiného, než znovu aktualizovat
příspěvek o Janu Palachovi, který jsem už dříve vkládala.
...


Na každém rohu noci planou ohnivci
Ale tam na poušti je osolené místo
Kde hořel keř za bílého dne
Tam popelavé peří ztrácí holubice
A to je místo, kde keř dohořívá
Tam ukázal se anděl říkal v plameni
A mluvil slova s popelem teď vítr
Na všechny strany stud náš roznáší
Aj byl to ohniváček na nejtenčí větvi
Zpívala bolest sama a už nevzlétne
Plátýnka potenku a na tak strašnou ránu
Snad jenom Bůh smí hořet uprostřed

Jan Skácel 
 (Hořící keř)

„Je možné stavět nenápadné či neviditelné pomníky. 
Třeba vyrýt jména obětí do kamenných desek a obrátit je jmény dolů.
 Kdo nechce vidět takovýto pomník, nemusí. 
Myslím, že v Čechách máme jen jeden protipomník. 
Postavila jej Barbora Veselá jako vzpomínku 
na Jana Palacha na Václavském náměstí přímo pod Muzeem..."
Václav Cílek


 Člověk musí bojovat proti tomu zlu,
na které právě stačí.

Jan Palach před svou smrtí„Palachův čin je neuchopitelný, nestandardní. 
Vymyká se běžnému etickému hodnocení. 
Vzbuzuje velké emoce, vyvolává řadu otázek, 
polemik a často i protichůdných hodnocení. 
Je odsuzován i glorifikován.“
Jindřich Šrajer (2009)

http://2.bp.blogspot.com/-d7oj5XI8mtw/Uwxf8QkhYzI/AAAAAAAAHus/hCF0AHOKXRg/s1600/PalachToufar.jpg

Před 47 lety. 19. ledna 1969. 
Zemřel v sanatoriu v Legerově ulici Jan Palach.
Devatenáct let před ním zemřel na stejném místě P. Josef Toufar

Tomáš Halík se narodil ve stejném roce jako Jan Palach.
Studoval na stejné fakultě. Podílel se na přípravách Palachova pohřbu.
A pomáhal ukrýt jeho posmrtnou masku.
Poslechněte si úvahu o smyslu Palachova činu tady.


 "Myslím, že mnozí lidé - a sám se mezi ně počítám - 
když byli v těch následujících letech (po roce 1969)
 vystaveni nejrůznějším tlakům a slibům té moci,
 si také vzpomněli na Jana Palacha a řekli si - já se zkřivit nemůžu, 
už kvůli Janu Palachovi ne.
Tyhle činy každého z nás vyzývají k tomu, a
bychom nežili jenom pro svůj prospěch. 
V tom má Palachův čin trvalou hodnotu."
Tomáš Halík


K. Chesterton: "Sebevrah je člověk, který pohrdá životem.
Zatímco mučedník je ten, který pohrdá smrtí."
...

„V době, kdy jsem jmenovaného viděl hořet, plameny již byly tak mohutné, 
že jsem viděl spoře jen jeho výraz v obličeji (...) 
Než jsem však mohl něco podniknout, jmenovaný hořící mladík 
přeběhl vzdálenost od zdi pod Muzeem k zábradlí do blízkosti mého vozidla, 
přeskočil zábradlí od chodníku a kolem mého vozidla a vozidla MB 1000, 
 které stálo po mé levé ruce, se přeřítil do vozovky
 a zaběhl za elektrickou pouliční dráhu, 
která v tuto dobu projížděla ve směru od spodu Václavského náměstí k Muzeu.“
Výpověď svědka Palachova protestu Josefa Kříže, 17. leden 1969

„V tomto cynickém století, v němž nás často děsí druzí,
a my opět děsíme je, a v němž se mnohdy lekáme,
jak jsme všichni vnitřně malí, on nás přivedl k tomu,
abychom se ptali otázkou, která z nás může učinit velké lidi:
Co jsem udělal já pro druhé, jaké je mé srdce, za čím jdu,
čemu sloužím, co je pro mne nejvyšší životní hodnotou?“
Projev faráře Jakuba S. Trojana nad hrobem Jana Palacha, 25. leden 1969

Blahoslavení čistého srdce - Pobožnost faráře Jakuba S. Trojana 
při pohřbu Jana Palacha 25. ledna 1969 můžete přečíst tady."Čin Jana Palacha je krajním výrazem bolesti nás všech,
výkřikem, který se jediný člověk odhodlal zvolat za nás všechny.
 Právě proto je to však zároveň promyšlený politický čin…
Máme jedinou cestu: vést svou politickou při dál, vést ji až do konce.
Ukázat těm, kteří jsou odhodláni se zabít, že jsme s to prosadit svou vůli živí.
Musíme jim to ovšem dokázat praktickými činy.“
Václav Havel, leden 1969


„Po provedené sadové úpravě kolem sochy sv. Václava se situace v tomto prostoru podstatně zlepšila.
Sadová úprava znemožnila, aby pod pomníkem sv. Václava se soustřeďovaly skupiny občanů,
kteří svojí přítomností podstatně narušovali plynulost a bezpečnost zejména kolejové dopravy.“
Ze zprávy vedení VB o ohlasech na čin Jana Palacha, leden 1969


"V kolektivu byl oblíben pro pěkný a přátelský vztah ke spolužákům. 
Byl tichý, přemýšlivý, velmi sečtělý, zajímala jej příroda, technika a historie již od nejnižších tříd."
Posudek ředitelství ZDŠ ve Všetatech, 3. březen 1969

„Umřel, protože chtěl vykřiknout co nejhlasitěji. 
Chtěl, abychom si uvědomili, co se to s námi děje, abychom viděli, co to vskutku děláme,
 a uslyšeli, co to vskutku říkáme v tom čase ústupků, 
o kterých se říkalo, že jsou nezbytné, kompromisů, které byly vydávány za rozumné, 
a taktizování, o kterém se leckomu chtělo věřit, že je chytré. 
Vytrácelo se tehdy vědomí, že i pod největším tlakem musí při tom všem cosi zůstat, 
cosi základního, s čím na trh už nelze 
a bez čeho lidský život ztrácí svou nezadatelnou důstojnost.“
Z dokumentu Charty 77 k 20. výročí sebeupálení
Jana Palacha, 15. leden 1989


Nově odhalený památník od světově významného sochaře Hejduka. 
A v Lidovkách tady.


A další zajímavé odkazy:

Živý člověk zemřel, aby mtví zůstali žít - shrnutí činu Jana Palacha
"Co a proč se vlastně stalo" na ČT tady.

Úžasně zpracovaný, obsháhlý web:

Videoarchiv (velké množství dokumentů, včetně Filmu Jan 69 od Stanislava Miloty) tady.
Archiv audiodokumetnů (rozhlasové hry, prohlášení KSČ, rozhovory se spolužáky...včetně odkazu na rozhovor Zdeňky Kmuníčkové s Janem Palachem v nemocnici, z 18. ledna 1969) tady. 
V odkazech chybí dokument ČT Poselství Jana Palacha - ten najdete tady.

Palach nepohrdal životem, obětoval se pro druhé - Tomáš Halík, Proglas

BLAŽEK, Petr, Patrik EICHLER, Jakub JAREŠ a Michala BENEŠOVÁ. Jan Palach '69. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009, 637 s. ISBN 978-80-7308-237-6.

Uff. To jsem si tak po mrazivém běhu a dvojitém kafi řekla, že budu večer šít.
Pak jsem si ale u stroje vzpomněla, že je výročí úmrtí Jana Palacha.
A že jsem vlastně na blog chtěla nafotit knihu Jan Palach 69.
Nedalo mi to...a několik hodin jsem strávila v jeho blízkosti.
Poslouchat před spaním jeho poslední slova nebyl úplně nejlepší nápad.
Pořád to ve mně rezonuje.
...

pátek 12. ledna 2018

...modlitba za pravdu


Zdroj fotografie: http://www.capekkarel.cz/


Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem. Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.

Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.

Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.

Bože, vrať světu pravdu!

(Karel Čapek, Lidové noviny 25. září 1938)

úterý 9. ledna 2018

...PF ještě jednou


Musím se přiznat, že se bojím.
Bojím se, že bude znovu zvolen Zeman.
Ale jsem člověkem naděje❤️✌️.
Moje trojice: Drahoš - Fischer - Hilšer.

Jak řekla dnes moje babička:
 "Kdyby tam nebyl ten Zeman, byla by to docela příjemná volba."

Když čas dovolí, snažím se poslouchat diskuze, sledovat. Vyhodnocovat.
Manžel se mi už směje, že to prožívám tak, jako bych si vybírala ženicha.

Cítím, že mému srdci je nejblíže Pavel Fischer.
Prezident, kterému můžu věřit. Silný, přesto pokorný.
Má za sebou mnoho politických zkušeností.
Nemluví prázdné fráze.Moc bych si přála, abychom měli dobrého prezidenta.
Snad si to zasloužíme. Modlím se za to.
Věřím na zázraky.

A kdo je Váš prezident?


 Kdo volí Pavla Fischera.
Osobnosti volí Pavla Fischera.
Cesty víry: Pavel Fischer velvyslanec ve Francii
Marek Orko Vácha podporuje Marka Hilšera.