pátek 14. dubna 2017

...Velký pátek

Bohuslav Reynek/Ukřižování za zahradou/1967
Bohuslav Reynek/Pieta na dvoře/1950
Bohuslav Reynek/Svatá Veronika II./1954

"Velký pátek je den nejvyšší Kristovy oběti. Tváří v tvář kříži jsme inspirováni,
 abychom se my k oběti Kristově nějak připojili. On sám nás vyzývá "Pojď a následuj mě".
A my se tedy velkopátečním postem alespoň malilinko svojí obětí ke Kristově velké oběti připojujeme.
 Velký pátek je pro nás i celoživotní výzvou, abychom se učili oběti a do svého života ji začleňovali.
 Umřít s Kristem, umírat sobě, je pro životní styl nesmírně důležité, zvláště v mezilidských vztazích, 
abychom dokázali naslouchat druhému a nezavalovali ho svými myšlenkami a slovy, 
abych dokázali druhému dávat přednost, a tak budovali vzájemné vztahy. 
Sobectví a sebeprosazování nejvíce škodí mezilidským vztahům. 
Velký pátek a kříž Kristův je pro náš život důležitou školou 
a má dopad i význam i pro společnost."
Miloslav Vlk

...A ještě úžasný text Tomáše Halíka - Noc kříže. Každé Velikonoce se k němu vracím - tady.

1 komentář: