neděle 11. prosince 2016

...11. 12. 1949 Číhošť

 Kostelíček v Číhošti/ Unikátní snímek nakloněného křížku na oltáři z ledna 1950

11. prosince 1949 (tehdy také III. neděle adventní) se v číhošťském kostele, 
právě ve chvíli Toufarova kázání, 
podivuhodně rozkývává dřevěný oltářní křížek 
a zůstane stát nakloněn a zkroucen ke kazatelně s mírným převisem. 
Záhadný úkaz vidělo 20 svědků.

Krátké video shrunující celou událost na Streamu tady.

„... a tu ku konci kázání jsem pravil: Uprostřed vás stojí, kterého mnozí neznají, zde ve svatostánku je náš Spasitel. A při těch slovech jsem ukázal na oltář. A tu všichni, kteří se podívali směrem ruky, viděli, jak kříž na svatostánku se začal naklánět. Nejprve (když se díváš k oltáři) napravo, pak zase nalevo, zase zpět napravo a nalevo a pak se zastavil uprostřed, ale již se nedíval k hlavním dveřím, ale celý se natočil směrem na kazatelnu. Také se vychýlil dopředu tolik, že za normálního vychýlení se musí zhroutit. Vidělo to 19 lidí, vesměs dospělých, z nichž řada mužů, všichni úplně zdraví a normální. Kteří to viděli, pod přísahou to napsali do protokolu, a ti, kteří byli vyšetřováni od SNB to četníkům potvrdili, že to nebyla ani sugesce, ani zrakový klam. Je vyloučen i magnetismus nebo elektřina, neboť svatostánek i kříž jsou úplně ze dřeva a ani světlo na oltáři nebylo. Všichni v tom vidí nějaký zvláštní, nadpřirozený úkaz, který se přirozeným způsobem nemůže vysvětlit.“
Josef Toufar
(11. ledna 1950)

Byl tajemný pohyb křížku za zády P. Josefa Toufara předem připravenou provokací StB?
Nebo se stal 11. prosince 1949 v číhošťském kostele zázrak?
Odpovídá Miloš Doležal, autor obsáhlé životopisu Josefa Toufara,
 který prostudoval veškeré dostupné související archivní materiály.

Dlouhá léta jsem byl přesvědčen o tom, že se jednalo o provokaci StB. Dnes, po důkladném prostudování veškerých archivních materiálů, srovnáním výpovědí estébáků, komunistických funkcionářů, po rozhovorech se svědky pohybu křížku a v neposlední řadě po nahlédnutí a pochopení Toufarova životního příběhu jednoznačně tvrdím, že šlo o nevysvětlitelný, tajemný jev, který nazývám nikoli zázrakem, ale Božím znamením. Pohyb, naklonění a zkroucení číhošťského kříže nebyly vyvolány lidskou silou.

V malém intimním prostoru číhošťského kostelíku nebylo možné sestrojit žádný podvodný mechanismus, aniž by to nikdo nepozoroval. Příslušníci SNB, tedy policisté, ohledávající v prosinci 1949 "místo činu", nenašli kolem křížku žádné podezřelé stopy. Vše bylo neporušené a zaprášené. To samé viděl Josef Toufar, farníci a stovky příchozích. Státní bezpečnost se o Číhošť začala zajímat až po měsíci, vyprovokována k tomu místními komunistickými funkcionáři. Samotní vyšetřovatelé neměli proti Josefu Toufarovi žádný důkaz a jejich následně vymyšelná "teorie" s podvodem v praxi nefungovala. Specialistům z technické skupiny StB se při dvou rekonstrukcích v číhošťském kostele nikdy nepodařilo podvodný funkční mechanismus sestrojit. Celý průběh vyšetřování jasně dokazuje, že estébací ani představitelé komunistického aparátu nemohli akceptovat Toufarovo vysvětlení, že s křížkem nehýbal, a současně si jako ateisté uvědomovali, že nemohou přijmout teorii nevysvětlitelného jevu, který by podlamoval jejich marx-leninské učení. Svědectví řady návštěvníků, kteří viděli zkroucený číhošťský kříž, i dokumentární série dobových fotografií jednoznačně dokazují podivuhodnost celého jevu, vymykajícího se přírodním zákonům. A především - svědectví samotného P. Josefa Toufara, který potvrdil nevysvětlitelný pohyb Kristova kříže statečným vzdorováním při mučení a mučednickou smrtí. A také jeho vysvětlení v řadě dopisů a kázání, kdy mj. řekl:

"Zatím můžeme konstatovat čistě jednu věc. Že Bůh ukázal, že je skutečně, že je mezi námi, že kněz musí si být vědom svého posvátného úřadu, že právě při slovech ,zde je ve stvatostánku´ dal Bůh vychýlením svatého kříže souhlas, že je to pravda. Je to pro náš kostelíček veliká milost Boží, kterou si Bůh vyvolil. Hlavně, aby si každý dal do pořádku své srdce a duši, a pak se nemusí báti ani zlého."

Z rozhovoru P. Pavla Zahradníčka OMI s M. Doležalem.
Znovu připomínám nocý dokument o P. Toufarovi Jako bychom dnes zemřít měli - tady.
A skvělý lońský dokument Mrtvolu sprovoďte ze světa - tady.
Více informací také tady joseftoufar.cz 

1 komentář:

  1. Děkuji za tuto vzpomínku. Právě dnes jsem si shodou okolností koupila Doležalovu knihu o Toufarovi "Jako bychom dnes zemřít měli" a ani mi nedošlo, že je jedenáctého...

    OdpovědětVymazat