neděle 23. listopadu 2014

...nedělní


Musí nám být naprosto jasné,
že existence zla ve světě je možná jedině díky existenci svobodné vůle člověka.
Nelze si vymyslet systém, v němž by existovala svobodná vůle a neexistovalo zlo.
Ale i láska je projevem svobodné vůle!
Vyloučit možnost zla ve světě by znamenalo naprostou absenci svobody, čili totalitu.
 Svoboda je tragický dar, se kterým člověk neumí vždycky dobře zacházet. 
Přesto nikdy nikdo na světě nevymyslel  nic lepšího, než je svobodná vůle.

 P. Ladislav Kubíček

1 komentář: