čtvrtek 27. června 2013

...Čtyři lásky

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, 
ale lásku bych neměl, 
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon...

Čtyři lásky. Další kniha od C. S. Lewise.
V knize rozebírá čtyři druhy lidské lásky. Náklonnost, přátelství, erós a lásku křesťanskou.

"Bůh je láska," říká sv. Jan. Když jsem se poprvé pokusil napsat tuto knihu, domníval jsem se, že mě tento výrok velice snadno provede celým tímto tématem... Nejprve jsem proto začal rozlišovat mezi láskou dávající a láskou přijímající... Těšil jsem se, že napíšu docela snadnou chvalořeč na první druh lásky a znevážím ten druhý. A mnohé z toho, co jsem se chystal říci, mi stále připadá pravdivé. Stále se domnívám, že představujeme-li si pod pojmem láska jen neovladatelnou touhu být milován, zasloužíme politování. Neřekl bych  však už, že máme-li na mysli jen tuto neovladatelnou touhu, pleteme si lásku s něčím, co s ní nemá vůbec nic společného. Nyní už nemohu lásce přijímající upřít označení láska. Kdykoliv jsem se o to snažil, uvízl jsem v záhadách a protimluvech. Skutečnost je složitější, než jsem předpokládal.
(C. S. Lewis)

  

2 komentáře: