čtvrtek 11. prosince 2014

...65

Kostelíček v Číhošti/ Unikátní snímek nakloněného křížku na oltáři z ledna 1950

Byl tajemný pohyb křížku za zády P. Josefa Toufara předem připravenou provokací StB?
Nebo se stal 11. prosince 1949 v číhošťském kostele zázrak?
Odpovídá Miloš Doležal, autor obsáhlého životopisu Josefa Toufara,
 který prostudoval veškeré dostupné související archivní materiály.

Dlouhá léta jsem byl přesvědčen o tom, že se jednalo o provokaci StB. Dnes, po důkladném prostudování veškerých archivních materiálů, srovnáním výpovědí estébáků, komunistických funkcionářů, po rozhovorech se svědky pohybu křížku a v neposlední řadě po nahlédnutí a pochopení Toufarova životního příběhu jednoznačně tvrdím, že šlo o nevysvětlitelný, tajemný jev, který nazývám nikoli zázrakem, ale Božím znamením. Pohyb, naklonění a zkroucení číhošťského kříže nebyly vyvolány lidskou silou.

V malém intimním prostoru číhošťského kostelíku nebylo možné sestrojit žádný podvodný mechanismus, aniž by to nikdo nepozoroval. Příslušníci SNB, tedy policisté, ohledávající v prosinci 1949 "místo činu", nenašli kolem křížku žádné podezřelé stopy. Vše bylo neporušené a zaprášené. To samé viděl Josef Toufar, farníci a stovky příchozích. Státní bezpečnost se o Číhošť začala zajímat až po měsíci, vyprovokována k tomu místními komunistickými funkcionáři. Samotní vyšetřovatelé neměli proti Josefu Toufarovi žádný důkaz a jejich následně vymyšelná "teorie" s podvodem v praxi nefungovala. Specialistům z technické skupiny StB se při dvou rekonstrukcích v číhošťském kostele nikdy nepodařilo podvodný funkční mechanismus sestrojit. Celý průběh vyšetřování jasně dokazuje, že estébací ani představitelé komunistického aparátu nemohli akceptovat Toufarovo vysvětlení, že s křížkem nehýbal, a současně si jako ateisté uvědomovali, že nemohou přijmout teorii nevysvětlitelného jevu, který by podlamoval jejich marx-leninské učení. Svědectví řady návštěvníků, kteří viděli zkroucený číhošťský kříž, i dokumentární série dobových fotografií jednoznačně dokazují podivuhodnost celého jevu, vymykajícího se přírodním zákonům. A především - svědectví samotného P. Josefa Toufara, který potvrdil nevysvětlitelný pohyb Kristova kříže statečným vzdorováním při mučení a mučednickou smrtí. A také jeho vysvětlení v řadě dopisů a kázání, kdy mj. řekl: 

"Zatím můžeme konstatovat čistě jednu věc. Že Bůh ukázal, že je skutečně, že je mezi námi, že kněz musí si být vědom svého posvátného úřadu, že právě při slovech ,zde je ve stvatostánku´ dal Bůh vychýlením svatého kříže souhlas, že je to pravda. Je to pro náš kostelíček veliká milost Boží, kterou si Bůh vyvolil. Hlavně, aby si každý dal do pořádku své srdce a duši, a pak se nemusí báti ani zlého."

Z rozhovoru P. Pavla Zahradníčka OMI s M. Doležalem.

11. prosince v Číhošti v kostele Nanebevzetí Panny Marie
65. výročí číhošťských událostí a mučednické smrti P. Josefa Toufara.
Od 17 hod. Mše sv. - celebruje opat Želivského kláštera P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPream.
Na faře výstava o životě P. Josefa Toufara.

14. prosince Mše svatá od 11 hod. - celebruje královehradecký biskup JUDr. Ing. Jan Vokál

od 12 hod. - čtení z dopisů P. Josefa Toufara

 Více tady - Farnost Číhošť.

1 komentář:

  1. Mohlo by Ta zaujimat, ale neviem, ci by si sa dostala do Prahy :-)

    http://dominikanska8.cz/akce.php?id=215

    OdpovědětVymazat